POS

Zkratka POS vychází z anglického Point Of Sale (místo prodeje) a představuje veškerou propagační a reklamní aktivitu v místě, kde dochází k realizaci prodeje. POS „POS“

Oblečení

Není špatného počasí, je jen špatného oblečení. Buďte připraveni s tím správným oblečením. Můžete zvolit takové materiály, které budou přesně vyhovovat požadavkům, které na textil „Oblečení“

Online

Reklamní bannery a online reklama je v současné době nedílnou součástí webových stránek a internetu a jedná se o efektivní způsob, jak upoutat pozornost na nabízený „Online“