POS

Zkratka POS vychází z anglického Point Of Sale (místo prodeje) a představuje veškerou propagační a reklamní aktivitu v místě, kde dochází k realizaci prodeje (supermarkety, hypermarkety, prodejny, provozovny služeb…). Patří mezi nejúčinnější nástroje prodeje – vyvolávají další impuls k nákupu. Jsou důležitou součástí prezentace zboží v místě prodeje / nákupu, mají informativní a prodejně podpůrný charakter.

POS materiály jsou spouštěčem impulzního nákupního chování spotřebitele (nákup, který nebyl plánovaný před vstupem do prodejny). Je iniciován právě prostřednictvím POS materiálů, propagačních akcí atd., tedy nákup, pro který se zákazník rozhodne teprve na místě prodeje na základě prezentace určitého výrobku.

Rozdělení POS materiálů POS s krátkodobou hodnotou – tj. letáky informující o novinkách, soutěžích… POS s dlouhodobou hodnotou – informují o způsobu použití daného výrobku (např. katalogy) Indoor POS – materiály umístěné uvnitř budovy Outdoor POS – materiály umístěné v exteriéru